210 93.18.881, Κιν: 6945 89.56.89, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ, ΟΜΗΡΟΥ 53 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Η Διάρροια ώς παθοφυσιολογικός μηχανισμός σέ γενικές γραμμές αναπτύσεται όταν υπάρχει περισσότερο υγρό στό έντερο από ότι αυτό μπορεί νά αποροφήσει. Εξαιτίας τού πλεονάζοντος υγρού στό έντερο ή πίεση μέσα σέ αυτό ανεβαίνει καί ή κινητικότητα τού εντέρου αυξάνεται μέ αποτέλεσμα τό περιεχόμενο νά αποβάλεται πιό συχνά καί τό σύνολο των κενώσεων νά είναι μεγαλύτερο από τό φυσιολογικό.

Η Οξεια διαρροια μπορεί νά οφείλεται σέ μόλυνση ή σέ τροφική δηλητηρίαση πού νά αφορά τήν τροφή καί τό νερό.Οσον αφορά την Χρόνια διάρροια αυτή μπορεί νά οφείλεται στό πλαίσιο κάποιας ασθένειας, σέ τροφική δυσανεξία ή καί σάν κάποιου είδους παρενέργεια από τήν λήψη κάποιων φαρμάκων.

Επιπρόσθετα πρέπει να επισημανθεί ότι η διάρροια μπορεί να συνδέεται με στρές και άγχος, ή  κάποια άλλη συναισθηματική κατάσταση.Σάν παράδειγμα μπορεί νά αναφερθεί οξείας μορφής διάρροια οφειλόμενης στήν προσμονή κάποιων γεγονότων ή ακόμα καί σέ κάποιον φόβο.

Στά πλαίσια τής χρόνιας διάρροιας μπορεί νά βρεθούν τραυματικά γεγονότα στό ιατρικό ιστορικό, καί μέ τήν βοήθεια τού ομοιοπαθητικού ιστορικού, νά αναδειχθουν συμπτώματα καί ενδείξεις μαζί μέ ορισμένους  τροποποιητικούς παράγοντες πού θά διευκολύνουν τήν ανεύρεση τού καταλληλου ομοιοπαθητικού σκευάσματος γιά τήν θεραπεία τού προβλήματος