210 93.18.881, Κιν: 6945 89.56.89, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ, ΟΜΗΡΟΥ 53 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Η βασική θεωρία πού υπάρχει γύρω από τά ιστικά ή βιοχημικά άλατα Schussler βασίζεται στό ότι το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από κύτταρα.Διάφορα είδη κυττάρων δημιουργούν τούς ιστούς και τά όργανα τού σώματος.Η διαφορά στά κύτταρα είναι κυρίως αποφασιστική από τό είδος των ανόργανων αλάτων πού παίρνουν μέρος στην σύνθεση τους.

Αν κάψουμε τό ανθρώπινο σώμα ή κάποιο μέρος αυτού στό τέλος θά πάρουμε στάχτη. Αυτά είναι τά ανόργανα συστατικά τού σώματος, τά άλατα τού μαγνησίου,τού σιδήρου,του καλίου,τού ασβεστίου κλπ.μαζί έχουμε και σε υψηλό ποσοστό νερό καί οργανικό υλικό.

Οί πραγματικοί αρχιτέκτονες καί εργάτες τού οργανισμού καί τών κυττάρων είναι τά παραπάνω ανόργανα συστατικά πού περιγράφηκαν,
απαραίτητα γιά τήν δομή καί ζωτικότητα τού οργανισμού καί τού σώματος ,πού εξαρτάται από τήν κατάλληλη ποσότητα καί διανομή αυτών στό κάθε κύτταρο.Η Θεραπεία μέ τά ιστικά άλατα βασίζεται στήν χρησιμοποίηση αυτών γιά καλύτερη αφομοίωση από τά κύτταρα σέ πιθανή έλλειψη μικρή ή μεγάλη αυτών.

Η Ασθενεια είναι μία διαταραχή τών κυττάρων πού δημιουργείται από κάποια ανωμαλία στον εφοδιασμό των κυττάρων μέ κάποιο από τά ανόργανα ιστικά άλατα.Ατελής κυτταρική δράση έχει ως αποτέλεσμα διαταραχή καί ασθενείς ιστούς,ακολουθούμενη από τά όργανα καί κατόπιν τά φαινόμενα τής ασθένειας εμφανίζονται.

Τά ιστικά αλατα είναι 12 ,και δίνονται σε χαμηλή δυναμοποίηση,είναι δέ καί από μόνα τούς ομοιοπαθητικά σκευάσματα πού χρησιμοποιούνται γιά θεραπεία αναλόγως τού περιστατικού ,ενώ συχνή είναι ή χρήση ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο νά συνοδεύεται σέ καθημερινή βάση από κάποιο βιοχημικό ή ιστικό άλας.