210 93.18.881, Κιν: 6945 89.56.89, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΑΜΑΝΤΖΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ, ΟΜΗΡΟΥ 53 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Τό sex είναι ένα από τά πιο βασικά ψυχοβιολογικά ένστικτα τού ανθρώπινου είδους.Δέν υπάρχει μόνο στον άνθρωπο αλλά σχεδόν σέ κάθε έμβιο όν.Τό ανθρώπινο είδος όπως και τά ζώα έχουν αυτό το ένστικτο όμως οί άνθρωποι διαφέρουν γιατί έχουν διανόηση,αισθήματα και φαντασία.

Με τόν όρο σέξ θεωρείται ή βιολογική λειτουργία τής αναπαραγωγής,και με τον όρο σεξουαλικότητα συνίσταται να θεωρουνται οί σεξουαλικές συνήθειες του ατόμου,ή ταση του ,τά ενδιαφέροντα, επιθυμιες, δραστηριότητες,τά συναισθηματα καί όλα αυτά πού φτιάχνουν ένα ατομικό μοντέλο σεξουαλικής συμπεριφοράς και δράσης.

Οί λειτουργίες καί δυσλειτουργίες τών γεννητικών (αναπαραγωγικών) οργάνων, μελετώνται καί θεραπεύονται εφόσον χρειάζεται από πλευράς ιατρικής παθολογίας.Η σεξουαλικότητα καί ερωτική επιθυμία είναι θέμα (αφού δέν υπάρχει κάποια παθολογική αιτία) ψυχοδιανοητικό.

Η έλλειψη ερωτικής επιθυμίας αφορά τόσο τον άντρα όσο και την γυναίκα. Στόν άντρα είναι προφανές στις περισσότερες περιπτώσεις με διαταραχή της στυτικής λειτουργίας,καί όποιο επακόλουθο σημαίνει αυτό γιά τό συγκεκριμένο άτομο ιδιαίτερα άν είναι νέο (γιά τήν στυτική δυσλειτουργία, μορφές, αίτια καί αντιμετώπιση από πλευρας ομοιοπαθητικής θά αναφερθούμε σέ επόμενο άρθρο).

Οσόν αφορά την γυναικεία έλλειψη ερωτικης επιθυμιας είναι μία κατάσταση πού βιώνουν πολλές γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας.Αυτή μπορεί νά αφορά από τήν αρχή τής σεξουαλικής δραστηριότητας της,ή νά δημιουργήθηκε μετά από κάποιο διάστημα σέ συνάρτηση μέ τήν σχέση στήν οποία βρίσκεται τήν δεδομένη στιγμή η να υπήρχε το προβλημα σε όποιον δεσμό βρισκόταν.

Διάφοροι λόγοι κοινωνικοί,θρησκευτικοί, μία ερωτική απογοήτευση στό παρελθόν (συμβαινει συχνά να μπαίνει ως μέτρο σύγκρισης) ,ένας ανεκπλήρωτος έρωτας (ακόμα καί σέ πλατωνικό επίπεδο), μία ανούσια καί ανιαρή σχέση πού ζεί π.χ. γάμος,πού έχει γίνει τέλμα καί ρουτίνα χωρίς καμία διέξοδο.

Η αδιαφορία από πλευράς τού συντρόφου καί ακόμα χειρότερα ή ύπαρξη βίας αναστέλουν τήν έρωτική επιθυμία.Η γυναικεία ψυχροτητα εκδηλώνεται μέ κατάθλιψη ,μελαγχολία έλλειψη οργασμού, πόνο κατά
τήν συνουσια (δυσπαρεύνια), νεύρα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, έλλειψη προσωπικού ενδιαφεροντος καί αυτοσεβασμού.

Όταν υπάρχει μειωμένη σεξουαλική διάθεση ( λιμπιντο ), η αρνητικότητα που προκύπτει έχει αντίκτυπο στην ψυχολογία αλλά και στον τρόπο αντίδρασης του ατόμου.Το άγχος,το στρες που κατακλύζει σιγά-σιγά το άτομο,τον απομακρύνει από το ερωτικό παιχνίδι, δεν φλερτάρει, νοιώθει μη αρεστός και μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο κατάθλιψης και απόρριψης .

Η Ομοιοπαθητική προσεγγίζει το θέμα από Ολιστική άποψη,πράγμα πού σημαίνει διανοητικά,ψυχικά και σωματικά,μέσα από ένα εκτενές εξατομικευμένο ιατρικό και ομοιοπαθητικό ιστορικό. Αυτό γίνεται γιά να βρεθεί τό κατάλληλο σκεύασμα πού θά βοηθήσει στήν λύση τού προβλήματος σέ πολλές περιπτωσεις. Τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του ατόμου γενικά,αλλά και ειδικά την δεδομένη στιγμή παίζουν σημαντικό ρόλο στην λύση του προβλήματος. Πρέπει δέ νά επισημανθεί ότι καί ή παράλληλη ομοιοπαθητική προσέγγιση τού ερωτικού συντροφου,μπορεί νά φέρει τήν αρμονία στήν γυναίκα καί τήν ισορροπία τής σχέσης στό ζευγάρι πού έχει χαθεί.